دبستان دخترانه ی حضرت جوادالائمه (ع) دوره اول ناحیه یک درسال۱۳۸۵ تاسیس شده است. از اهداف کلی این مرکز می توان موارد زیر را نام برد:

 • پرورش قابلیت های جسمانی و ذهنی، هماهنگ سازی و رشد مهارت های حرکتی دانش آموزان
 • کمک به رشد عاطفی دانش آموزان، افزایش حس اعتماد به نفس ، درک شرایط محیطی و تقویت درک زیبایی ها
 • فراهم ساختن زمینه علاقه و احساس شادی از مشارکت در فعالیت های گروهی
 • تقویت علاقه به ارزش های دینی، اخلاقی و هویت ملی
 • ایجاد رفتارهای مطلوب فردی و اجتماعی در دانش آموزان
 • طراحی فعالیت ها برمبنای هوش چندگانه و مهارت های تفکر
 • اجرای فعالیت های مهارت محور
 • طراحی فضای آموزشی جذاب ومجزا
 • تقویت مهارت های حسی-حرکتی/دست ورزی/تمرکز و کنترل هیجان
 • توجه به کارگروهی و تعاملات اجتماعی درقالب بازی و فعالیت هنری
 • طراحی و اجرای برنامه های ویژه آموزشی و فوق برنامه شامل:

کارگاه کامپیوتر، ورزش، قصه گویی، مهارت زندگی، خوشنویسی، نقاشی، اریگامی، گروه همنوازی