ایکون ویژگی ها تقویت ارزش های ملی، اعتقادی ،اخلاقی، اجتماعی و سیاسی

در مراکز آموزشی ما تلاش بر این است که دانش آموزان با نمادهای ملی از قبیل پرچم، سرود ملی، نقشه کشور، زبان فارسی و همچنین آداب و رسوم و مناسبت های دینی و ملی از قبیل اعیاد و مناسبت های مهم اسلامی و ایرانی.

تقویت ارزش های ملی، ....
ایکون ویژگی ها محیط مناسب و امن آموزشی

مرکز آموزشی ما برای رشد مهارت ها و فعالیت های نوآموزان و دانش آموزان،فضای مناسب و ایمن و آرام فراهم دیده است.از جمله کارگاه سفال،کتابخانه، کارگاه آموزش رایانه،اتاق ورزش،حیاط پویا و...

محیط مناسب و امن آموزشی
ایکون ویژگی ها تاکید بر اهمیت سلامت و دانش بهداشتی و تربیت زیستی و بدنی نوآموزان و دانش آموزان

هدف ما توسعه و تعمیم سلامت دانش آموزان و محیط های آموزشی و فرهنگی خاص آن ها در راستای تامین، حفظ و ارتقای سطح سلامت فکری، جسمی، روانی، عاطفی و اجتماعی آن ها است.

تاکید بر اهمیت سلامت ...
ایکون ویژگی ها یادگیری مهارت و آموزش در کنار یکدیگر

مهم ترین هدف ما در کنار آموزش مطالب مصوب آموزش و پرورش در سه مرحله دست ورزی، تصویری و کالمی و استفاده از روش مونته سوری در یادگیری، آماده سازی نوآموزان و دانش آموزان برای ورود به جامعه است.

یادگیری مهارت....
اهداف مدرسه
ایکون ویژگی ها پرورش قابلیت های جسمانی و ذهنی، هماهنگ سازی و رشد مهارت های حرکتی دانش آموزان
ایکون ویژگی ها کمک به رشد عاطفی دانش آموزان، افزایش حس اعتماد به نفس ، درک شرایط محیطی و تقویت درک زیبایی ها
ایکون ویژگی ها فراهم ساختن زمینه علاقه و احساس شادی از مشارکت در فعالیت های گروهی
ایکون ویژگی ها تقویت علاقه به ارزش های دینی، اخلاقی و هویت ملی
ایکون ویژگی ها ایجاد رفتارهای مطلوب فردی و اجتماعی در دانش آموزان
ایکون ویژگی ها طراحی فعالیت ها برمبنای هوش چندگانه و مهارت های تفکر
ایکون ویژگی ها اجرای فعالیت های مهارت محور
ایکون ویژگی ها طراحی فضای آموزشی جذاب ومجزا
ایکون ویژگی ها تقویت مهارت های حسی-حرکتی/دست ورزی/تمرکز و کنترل هیجان
ایکون ویژگی ها توجه به کارگروهی و تعاملات اجتماعی درقالب بازی و فعالیت هنری
ایکون ویژگی ها طراحی و اجرای برنامه‌های ویژه آموزشی و فوق برنامه شامل کارگاه کامپیوتر، ورزش، قصه گویی، مهارت زندگی، خوشنویسی، نقاشی، اریگامی، گروه همنوازی می باشد.
تصویر اهداف مدرسه
اخبار و اطلاعیه ها
بیشتر
کادر اداری
«محتوای این بخش به تدریج بارگذاری خواهد شد»
بیشتر
دانش آموزان
«محتوای این بخش به تدریج بارگذاری خواهد شد»
بیشتر
برو بالا