بازدید جناب اقای حاجی میرزایی وزیر سابق آموزش و پرورش از پیش دبستانی و دبستانهای دخترانه ناحیه یک