جشنواره ی قلم با موضوع معرفی آثار دانش آموزان منتخب در امر نویسندگی در حضور مسئولین و دانش آموزان برتر برگزار گردید. در این جشنواره نمایشگاهی از نمونه فعالیت های دانش آموزان برپا شد و از دانش آموزان منتخب تجلیل به عمل آمد.