در روز مبارک میلاد حضرت رسول اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) از دانش آموزان خواسته شد تا در منزل جشن خانگی به این مناسبت برگزارو به دلخواه برنامه ی مورد علاقه ی خود را اجرا نمایند.