با شروع آموزش کتاب مقدس قرآن کریم جشنی با حضور دانش آموزان پایه ی دوم در مدرسه برگزار گردید که موجب سرور دانش آموزان عزیزمان شد.