عزت نفس در دوران کودکی، به خصوص در خانواده شکل می گیرد. اگر فرزندتان را قبول و او را همان طور که هست دوست نداشته باشید، احساس می کند که دائماً باید تغییر کند تا انتظارات شما را برآورده کند. هرکودک دارای ویژگی ها و توانایی های مختلف است که آن ها را منحصر به فرد و متفاوت می سازد. هنگامی که کودک می گوید که کاری انجام داده که موجب افتخار آن ها شده است، شادی را با یک ژست لطیف بیان کنید به این ترتیب، فرزند شما می داند که دوستش دارید و وجود او را گرامی می دارید. این باعث افزایش اعتماد به نفس آن ها خواهد شد و در مورد خودشان احساس خوبی خواهند داشت.