دانش آموزان این دبستان در مسابقات قرآن، کتاب خوانی و عید داستان شرکت نمودند و باعث افتخار شدند. به امید درخشش هرچه بیشتر دختران پر تلاشمان