نمایشگاهی از آثار هنری و فرهنگی دانش آموزان در مدرسه برپا گردید. دانش آموزان، والدین و مسئولین مجتمع از این نمایشگاه بازدید نمودند. در این نمایشگاه تلاش ها و خلاقیت های دانش آموزان در معرض نمایش گذاشته شد .