با مکلف شدن دختران خوب و پاک دلمان جشنی به همین مناسبت برگزار شد.. این جشن با حضور دانش آموزان پایه ی سوم و والدین آن ها و مسئولین مجتمع برگزار شد. در این مراسم دخترانمان استعداد های خود را به نمایش گذاشتند و سرودها و دکلمه های زیبایی اجرا نمودند. همچنین مسئولین بزرگوار نیز سخنانی ایراد نمودند.