در این فعالیت مربی بهداشت (خانم دست پاک) ویژگی های غذای سالم را برای دانش آموزان شرح دادند و از آن ها درخواست شد که با کمک والدین خود غذای سالم مورد علاقه شان را پخت نمایند. این فعالیت جهت اهمیت دادن به مسئله ی تغذیه ی دانش آموزان و ارتباط آن با سلامت جسمشان و دیگر جنبه های زندگی بود