همزمان با دهه ی فجر از دانش آموزان خواسته شد تا صبحانه ی دلخواه خود را با طرح پرچم ایران تزیین نمایند. گل دختراهایمان این کار را به زیبایی و بسیار با سلیقه انجام دادند. این طرح که توسط خانم دست پاک (مربی بهداشت) اجرا گردید موجب خلاقیت درتزیین و رنگارنگی صبحانه شد که قطعاً برای دانش آموزان لذت بخش است..