به مناسبت روز جهانی استاندارد دانش آموزان با علامت استاندارد و مفهوم آن آشنا شدند. این آموزش توسط مربی بهداشت (خانم دست پاک) انجام گردید.