همزمان با بازگشایی مدارس با وجود بیماری کرونا مربی بهداشت (سرکار خانم دست پاک) از طرق مختلف روش های رعایت پروتکل های بهداشتی را به دانش آموزان یاد دادند تا دختران عزیزمان از این بیماری در امان باشند و از نعمت حضورشان لذت ببریم.